ערוך תוכן

השרותים שלנו

טפסי הערכת עלות

אוטוריטה לאבס בע"מ,
שד' טום לנטוס 60, נתניה כניסה B
office@authority-labs.co.il
טלפון   09-8333292
פקס 153-9-8333292

בדיקות אינטגרציה - על פי הוראות מכ"ר 536

בדיקות אינטגרציה – על פי הוראות מכ"ר  536 היא הליך שמלווה על ידי יועץ בטיחות או מהנדס ונועדה ליישר קו ולוודא שכל מרכיבי הבטיחות במערכת ובמבנה מסונכרנים יחד בכפוף למשטר הפעלות מסודר, בבדיקה זו מוודאים את תקינות ותפקוד כלל החלקים במערכת. בסוף בדיקת האינטגרציה מנפקים דו”ח תקינות המשקף את מצב המערכת.

על פי הוראת נציב 536 – משטר הפעלות מערכת בטיחות אש – אינטגרציה, במבנים בהם מותקנים מערכות בטיחות אש מתקדמות כגון: גילוי אש, כיבוי אוטומטי, יש לקבוע משטר הפעלות למערכות האנרגיה נוספות: שחרור עשן, מערכת על לחץ, מערכת החשמל, מגנטים לדלתות אש וכדומה קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות נכון של מערכות אלו בעת שריפה.

מערכות בטיחות אש הינן חיוניות בזמן חרום על מנת לייצר נתיב מילוט מוגן, לאפשר לכבאים להגיע למקור השריפה ולמזער נזקים. תכיפות בדיקת אינטגרציה משתנה בין סוגי המבנים השונים כאשר בדיקת המערכות תתקיים אחת לשנה ובדיקת אינטגרציה חיצונית נדרשת לרוב אחת לשנה או שנתיים. חשוב לקבל אישור בכתב חתום ע"י מהנדס מורשה שלוקח אחריות על תכיפות הבדיקות.

מטרת בדיקת האינטגרציה היא לוודא ולהסדיר כי משטר ההפעלות שהוכן לטובת המבנה אכן מיושם במלואו ושמערכות אלו אכן יפעלו לפי סדר פעולות נכון בזמן שריפה וכפי הנדרש בחוק. פעולה תקינה של מערכות אלו מהווה אבן יסוד במערך ההגנה נגד אש ועשן.

בדיקת מערכות כבוי במנדפים

מערכות הכיבוי במנדפים הינן מערכות אידיאליות להתקנה במסעדות, מטבחים, בתעלות נידוף שומנים ובמסננים.

מערכות הכיבוי מאושרות UL-300 מופעלות באופן אוטומטי ומעניקות מענה בטוח בעת אירועי אש באזור המנדף או הארובות.
מעבדת אוטוריטה לאבס מאוישת ע"י בודקים מקצועיים ומנוסים ביותר בארץ לבדיקת תכנון והתקנת המערכות, בהתאם לדרישות תקן NFPA-96  ות"י 5356 חלק-2.

מערכות כיבוי אש באמצעות אבקה יבשה

מערכות הכיבוי באמצעות האבקה היבשה הינן אידיאליות לתכנון והתקנה באזורים בהן מאוחסנים נוזלים דליקים וחומרים בעירים שלא ניתן לכבותם באמצעות מים, בהתאם לדרישות ת"י 5356 חלק 1 (NFPA -17A) .
היתרון בתכנון והתקנת מערכות כיבוי באבקה הינו ויתור הצורך באספקת מים.  

מערכות כיבוי בערפל במים WATER MIST

המערכת מופעלת ע"י טיפות מים קטנות אשר בשל גולדן הקטן (מיקרוניות) המערכת סופחת את החום אליה ומתנדפת כגז, דבר הגורם לקירור מהיר של אזור הבעירה וע"י כך נגרמת הורדת צלע אחת במשולש האש.

דילוג לתוכן