ערוך תוכן

השרותים שלנו

טפסי הערכת עלות

אוטוריטה לאבס בע"מ,
שד' טום לנטוס 60, נתניה כניסה B
office@authority-labs.co.il
טלפון   09-8333292
פקס 153-9-8333292

מעבדות מתקדמות

לבדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

שרותי המעבדה

 

בדיקת מערכת גילוי וכיבוי אש

מערכת גילוי וכיבוי אש היא מערכת בניין לגילוי אש ונקיטת צעדים למזעור נזקיה. המערכת מורכבת מגלאים לגילוי אש

בדיקות לפי ת"י 1001

בדיקות לפי ת"י 1001 חלק 1.1, חלק 2.2 וחלק 6.

בדיקת מערכות כיבוי באמצעות מים

מערכת מתזים סגורה במים הינה מערכת המורכבת מצנרת המוזנת ממקור מים, רשת עירונית או מערכת שאיבה.

בדיקת מערכות כיבוי באמצעות קצף

בדיקת מערכות כבוי באמצעות קצף לכבוי אש מעבדת אוטוריטה לאבס הינה המעבדה המובילה בארץ בתחום בדיקות

בדיקות אינטגרציה - על פי הוראות מכ"ר 536

מערכות הכיבוי במנדפים הינן מערכות אידיאליות להתקנה במסעדות, מטבחים, בתעלות נידוף שומנים ובמסננים.

בדיקת אופיין רשת מים עירונית בהתאם לדרישות ת"י 1596 ו-NFPA-13 , ובהתאם להוראות נציב 529

מטרת הבדיקה הינה לאפיין את קווי אספקת המים (ספיקות ולחצים) טרם תכנון מערכות המתזים וההידרנטים.

בדיקת גלגילון לכיבוי אש

תקן זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה להתקנה של גלגילונים לכיבוי אש עם מזנק קשיח למחצה המיועדים להתקנה

בדיקת חדר משאבות ומאגרי מים

בהעדר אספקת מים מתאימה מהרשת העירונית למערכות הכיבוי, קיימת האפשרות לתכנון והתקנת משאבות כיבוי אש

דילוג לתוכן