ערוך תוכן

השרותים שלנו

טפסי הערכת עלות

אוטוריטה לאבס בע"מ,
שד' טום לנטוס 60, נתניה כניסה B
office@authority-labs.co.il
טלפון   09-8333292
פקס 153-9-8333292

בדיקת עמדות לכיבוי אש

בדיקת ברזי שריפה לפי ת"י 1205 חלק 1

תקן זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה להתקנה של  גלגילונים לכיבוי אש עם מזנק קשיח למחצה המיועדים להתקנה בבניינים ובמבנים שונים בתעשיה.

בדיקת גלגילונים מתבצעת הן על תכנון במבנה למיקום הארונות והן על התקנת הארונות במקומם ובהתאם לתוכנית בטיחות מאושרת.

 

בדיקת עמדות לכיבוי אש בהתאם לת"י 2206 חלק 2

תקן זה מפרט דרישות ושיטות בדיקה להתקנה של  גלגילונים לכיבוי אש עם מזנק קשיח למחצה המיועדים להתקנה בבניינים ובמבנים שונים בתעשיה.

בדיקת גלגילונים מתבצעת הן על תכנון במבנה למיקום הארונות והן על התקנת הארונות במקומם ובהתאם לתוכנית בטיחות מאושרת.

 

דילוג לתוכן