ערוך תוכן

השרותים שלנו

טפסי הערכת עלות

אוטוריטה לאבס בע"מ,
שד' טום לנטוס 60, נתניה כניסה B
office@authority-labs.co.il
טלפון   09-8333292
פקס 153-9-8333292

בדיקות לפי ת"י 1001

ת"י 1001 חלק 1.1

בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר
ואוורור
תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של תקן זה דן
בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר
ואוורור, לרבות מסננים, מובלים תקן זה דן בבנייה, בהתקנה,
בהפעלה ובתחזוקה של תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה
ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים,
מובלים ,וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש.

ת"י 1001 חלק 2.2

בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים בטיחות אש
בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים ,למעט בנייני מגורים
שגובהם עד 13מטר), קניונים) בטיחות אש בבניינים: מערכות
בקרת עשן בבניינים בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן
בבניינים ,למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13מטר), קניונים)
אטריומים וחללים גדולים דומים
תקן זה חל על התכן, ההתקנה, בדיקות הקבלה תקן זה חל על
התכן, ההתקנה, בדיקות הקבלה בדיקות התפעול והבדיקות
,( )ACCEPTANCE TESTING התקופתיות של מערכות לבקרת עשן
בבנייני מגורים.

ת"י 1001 חלק 6

בטיחות אש בבניינים:אוורור והגנה מפני אש בטיחות אש
בבניינים:אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות
. .1.1תקן זה קובע דרישות מינימליות לבטיחות .1.1.1תקן זה
קובע דרישות מינימליות לבטיחות אש (דרישות למניעה ודרישות
אופרטיביות),הנוגעות לתכן

דילוג לתוכן