בדיקת אפיון רשת מים

בדיקת אופין רשת מים בהתאם לדרישות NFPA-13,291

מטרת הבדיקה הינה לאפיין את קווי אספקת המים (ספיקות ולחצים) טרם תכנון מערכות המתזים וההידרנטים.

לצורך תכנון והתבססות מרשת המים העירונית עבור מערכת המתזים וההידרנטים בדיקת איפיון רשת המים הינה בדיקה חשובה טרם תכנון המערכת וקבלת ערכי ספיקות ולחצים.

לפני בדיקת איפיון רשת המים יש לוודא את מיקום הבדיקה ומומלץ לקבל הנחיות ברורות מהמתכנן / יועץ הכיבוי.

בחברת אוטוריטה לאבס בודקים בעלי ניסיון רב שנים בתחום בדיקת המים יחד עם נציג משרדי התכנון ושרותי הכבאות הארצית.

תקינות מערכת המים הציבורית קריטית ביותר לפעולתם של מערכות כיבוי האש הנמצאות בבתים, בניינים, מפעלים, בתי עסק וחברות.

הרשות הארצית לכיבוי והצלה דורשת לבצע בדיקת אפיון רשת מים אחת ל – 5 שנים עבור מערכת כיבוי האש. בנוסף, יש לבצע בדיקת לחץ מים וספיקת מים מקיפה על מנת לספק את הצרכים והדרישות של מערכת ההידרנטים ומערכת ספרינקלרים המותקנים במבנה המדובר.

בדיקה זו ניתן לבצע רק על ידי מעבדה מוסמכת.

 

אוטוריטה לאבס בע״מ 

מעבדות מתקדמות לבדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

09-8333292