בדיקת מערכות כבוי באמצעות קצף לכבוי אש

מעבדת אוטוריטה לאבס הינה המעבדה המובילה בארץ בתחום בדיקות התכנון, ההתקנה והפעלת מערכות באמצעות קצף.

המערכות מתוכננות ומותקנות עפ"י דרישות NFPA.

שיטת הכיבוי בקצף הינה השיטה האידיאלית להתמודדות עם דליקות נוזלים דליקים ושאינם ניתנים לכיבוי באמצעות מערכות כיבוי במים.

 

 

 

אמצעי כיבוי באמצעות קצף:

תותחי קצף/ יונקי קצף.

מערכות קצף רב נפחיות המשמשות לכיבוי בהאנגר מטוסים, מחסנים גבוהים וכד'.

מערכת ספרינקלרים (מתזים) סגורה עם קצף.

משפכי קצף במאצרות דליקים.

מערכות קירור (הצפה) בקצף התפשטות נמוכה.

מערכות כיבוי באמצעות קצף

אוטוריטה לאבס בע״מ 

מעבדות מתקדמות לבדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

09-8333292