בדיקת מערכות כבוי במנדפים

מערכות הכיבוי במנדפים הינן מערכות אידיאליות להתקנה במסעדות, מטבחים, בתעלות נידוף שומנים ובמסננים.

מערכות הכיבוי מאושרות UL-300 מופעלות באופן אוטומטי ומעניקות מענה בטוח בעת אירועי אש באזור המנדף או הארובות.

מעבדת אוטוריטה לאבס מאוישת ע"י בודקים מקצועיים ומנוסים ביותר בארץ לבדיקת תכנון והתקנת המערכות, בהתאם לדרישות תקן NFPA-96  ות"י 5356 חלק-2.

בדיקת מערכות כיבוי אלטרנטיביות

מערכות כיבוי אש באמצעות אבקה יבשה

מערכות הכיבוי באמצעות האבקה היבשה הינן אידיאליות לתכנון והתקנה באזורים בהן מאוחסנים נוזלים דליקים וחומרים בעירים שלא ניתן לכבותם באמצעות מים, בהתאם לדרישות ת"י 5356 חלק 1 (NFPA -17A) .

היתרון בתכנון והתקנת מערכות כיבוי באבקה הינו ויתור הצורך באספקת מים.  

מערכות כיבוי  בערפל במים WATER MIST

המערכת מופעלת ע"י טיפות מים קטנות אשר בשל גולדן הקטן (מיקרוניות) המערכת סופחת את החום אליה ומתנדפת כגז, דבר הגורם לקירור מהיר של אזור הבעירה וע"י כך נגרמת הורדת צלע אחת במשולש האש.

אוטוריטה לאבס בע״מ 

מעבדות מתקדמות לבדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

09-8333292