בקשה להערכת עלות לבדיקת מערכות כיבוי / גילוי אש

שלח

שם המבנה / הפרוייקט

תודה רבה !

נציגנו יחזור אליכם בהקדם.

 

שם החברה המבקשת

טלפון איש קשר

כתובת המבנה : רחוב -

מספר -

ישוב -

גוש -

יעוד המבנה

חלקי מבנה בהם תותקן המערכת

סוג המערכת ( רטובה, יבשה, פעולה מקדימה, הצפה)

שטח המבנה המכוסה על ידי המערכת

כמות 

שם החברה 

ח.פ.

שם המזמין 

תפקיד

כתובת החברה

טלפון קווי

נייד

פקס

כתובת מייל

סוג הבדיקה המבוקשת : (נא לסמן)

אופיין רשת מים
גלגילונים
בדיקת מתזים
כיבוי בקצף
אחר

חלקה -

הבדיקה המבוקשת : (נא לסמן)

תכנון בלבד
תכנון + התקנה

פרטי המבנה :

פרטי המזמין / החברה המשלמת :

שם המשרד 

איש קשר

כתובת המשרד

טלפון קווי

נייד

כתובת מייל

פרטי המתכנן  :

מצב המערכת

תכנון
התקנה
מותקנת
תוספת למערכת קיימת

לאחר אישור הצעת המחיר יש לצרף את המסמכים הבאים למייל ושליחה למשרדנו:

תוכנית בטיחות חתומה ע״י רשות הכבאות

תוכנית המערכת

חישובים הידראוליים

הצהרת המהנדס המתכנן

קטלוגים ומפרטים מיוחדים (אם קיימים)

הערות כלליות

כתובת מייל נוספת

אוטוריטה לאבס בע״מ 

מעבדות מתקדמות לבדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

09-8333292