בדיקת חדר משאבות ומאגרי מים

בדיקת חדר משאבות ומאגרי מים

בהעדר אספקת מים מתאימה מהרשת העירונית למערכות הכיבוי, קיימת האפשרות לתכנון והתקנת משאבות כיבוי אש ומאגרי מים מאושרים UL/FM , בהתאם לדרישת המערכת.

משאבות אלה מפוקדות באמצעות לוחות בקרה המאושרות UL/FM  להפעלה מידית בעת אירוע שריפה.

אוטוריטה לאבס בע״מ 

מעבדות מתקדמות לבדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש

09-8333292