עקיבא הלמן ויריב רוקני

אוטוריטה לאבס בע״מ 

מעבדות מתקדמות לבדיקות כיבוי אש

09-8333292